Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chức năng giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

UBND Thành phố vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn tối đa thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, nhưng vẫn bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng công tác cấp phép trên địa bàn.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày.

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Cụ thể, thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Thời gian góp ý đối với đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Thời gian kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các công ty kinh doanh nước sạch cũng phải nhanh chóng nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân cấp rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối được UBND Thành phố giao nhiệm vụ tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành và đơn vị về Chỉ thị nêu trên. Dự thảo báo cáo của UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo chỉ đạo của thành phố, các đơn vị liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/6 tới.

Theo Vneconomy

___
Bạn đang đọc thông tin bất động sản tại website chính thức của Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Tuấn Minh. (Tuấn Minh Land)

Bình luận

1 Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top