Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình QPVN (Quốc phòng Việt Nam) về việc làm thế nào để nâng cao năng suất lao động, TGĐ Đinh Thị Ngọc Minh cho rằng con người là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình vận hành và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Bản tin Tiếng Việt

 

Bản tin Tiếng Anh phát sóng lúc 23h45 ngày 14/4/2018

TUẤN MINH LAND

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top